ADLİ YIL BASIN AÇIKLAMASI
                                                                ADLİ YIL BASIN AÇIKLAMASI
           
02.09.2019 tarihi itibari ile, adli tatil sona ermekle, 2019-2020 adli yargı yılı başlamaktadır. Öncelikle, yeni adli yılda ilimizde, bizlerle birlikte görev yapmak üzere atanan Hâkim, Savcı ve baromuza yeni katılan Avukat meslektaşlarımıza, hayırlı olsun dileklerimle meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Yargı sistemimizdeki genel sorunların yanı sıra Avukatlık Mesleğinin, özellikle ifası sırasında karşılaşılan sorunlar çözüm beklemektedir. Ceza yargılamalarında savunma hakkının etkin kullanımı ve dosya inceleme konusunda sıkıntılar vardır. Birçok adliyede kısıtlı alan uygulaması ile avukatların, hâkim ve savcılarla görüşmesi engellenmekte,baroların ve avukatların görevlerini ifası için yeterli fiziki mekânlar ayrılmamaktadır.

Son dört yılda Türkiye’de avukat sayısı %50 artarak 130.000’leri bulmuştur. Bu sayı Türkiye’nin ekonomik, sosyal ihtiyacı gereği gerçekleşen bir büyüme değildir.Yüksek oranlı bu artış, sistemin katlanabileceği,sürdürebileceği bir durum değildir.Buna rağmen hâlihazırda 20.000 civarında avukat stajyeri,Türkiye ve KKTC’deki 113 hukuk fakültesinde eğitim gören yaklaşık 90.000 öğrenci vardır.Bu sayısal yığılma nedeniyle nitelikli bir staj eğitiminin verilmesi imkânsız hale gelmekte,meslektaşlarımız geçim sıkıntısı çekmektedir.Özellikle mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız CMK ve adli yardım geliri ile geçinmek zorunda kalmakta,on binlerce aile,anne baba hayal kırıklığı yaşamaktadır.Zorunlu arabuluculuk,uzlaşma adıyla yargı sistemine getirilen düzenlemeler zaman kaybı ve vatandaşın hakkından daha azına razı olmasına sebep olmaktadır.

Bir kısmını ancak ifade edebildiğimiz bu sorunların çözümü şüphesiz bir kısım idari ve yasal düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Bir meslek örgütü olan baroların birincil görevi; mesleğin, meslektaşlarının sorunları ile ilgilenmek, çözüm üretmek, önlemler geliştirmek ve bunları yetkili makamlara ileterek takipçisi olmaktır. Mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve hukuk sistemimizin vaki sorunlarına çözüm üretmek, taşıdığımız sorumluluğun bir gereğidir.

Bu vesile ile 2019-2020 adli yılının; Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyor, Adaletin tesisi için fedakârca görev yapan; başta yargının asli kurucu unsuru olan değerli meslektaşlarımızın, saygıdeğer hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.02.09.2019                                                                                            TOKAT BARO BAŞKANLIĞI
                                         
31.08.2019 16:00

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ