TBB Başkanlığının 2021/3 Sayılı Mesleki Sor. Sigortası Prim Ödemelerinin Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği

                                                                                                                                                                                            Ankara, 11.01.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

 

                                                                                                            DUYURU NO:2021/3
 

Konu: Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
 

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) Birliğimize gönderilen 31.12.2020 tarih ve 8675 sayılı yazısı ekinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 367714  sayılı özelgesinde, mesleki sorumluluk sigortası prim ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (1) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği bildirilmekte olup, anılan yazı ve özelgenin birer örneği ekte gönderilmektedir.
 

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.
 

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                                                                    Avukat Metin FEYZİOĞLU
                                                                                                                                                    Türkiye Barolar Birliği
                                                                                                                                                    Başkanı

 

Eki: TÜRMOB Yazısı

21.01.2021 10:34:42

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ