Logo
TBB Başkanlığının 2019/60 Sayılı Duyurusu
11.10.2019 10:18:00

                                                                                                                                                                                 Ankara, 02.10.2019

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

                                                                                                                    DUYURU NO:2019/60

Konu: Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanan KDV İndirimleri Hakkında.

02 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca;

Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri;  ile bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile  bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den %8'e  indirilmiştir.

Bilgilerinize  sunarım.

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                                Avukat Metin FEYZİOĞLU
                                                                                                                                                                Türkiye Barolar Birliği
                                                                                                                                                                Başkanı

Eki

02/10/2019 Tarihli 30906 Sayılı Resmi Gazete Örneği

11.10.2019 10:18:00