Bayrak

Baromuzdan Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına Ziyaret ve Basın Açıklaması
Baromuzdan Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına Ziyaret ve Basın Açıklaması
        03.07.2019 Tarihinde Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu Tokat Belediyesi Hayvan Barınağına  ziyaret gerçekleştirdi.Ziyarette Komisyon Üyelerimiz,Avukat Meslektaşlarımız ve aileleri hazır bulunmuşlardır.Ziyaretin akabinde Baromuz Hayvan Hakları Komisyonu Basın Açıklaması yapmıştır.


BASIN AÇIKLAMASI
Onlar ‘’Bize’’ Emanet
Değerli meslektaşlarım, aileleri ve kıymetli basın mensupları;
Öncelikle baromuzun düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılarak bizleri onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

            Hayvan Hakları Komisyonu olarak dikkat çekmek istediğimiz bazı hususları bu etkinlik vesilesi ile dile getirmek istedik. Tarihten beri kadim dostumuz olan hayvanlarla birlikte yaşamaktayız. Bu dostlarımızında bizler gibi bir takım hakları mevcuttur. Ama ne acıdır ki son zamanlarda sosyal medya, basın ve yayın kuruluşları gibi iletişim araçları üzerinden sevgili dostlarımızın haklarının ihlal edildiğini, bir takım şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığını ve hatta varlıklarının yok sayıldığını üzüntü içerisinde görmekte ve duymaktayız.
             Bu gidişata bir dur demek için buradayız. Dikkatinizi çekmek istediğimiz hususlardan bahsetmek istiyoruz;
1-Öncelikle 5199 Sayılı Yasa’nın, İdari Para Cezası Ve Kabahatler Kanunu’dan Çıkartılarak, Yeni Yapılacak Yasal Düzenlemelerle TCK Kapsamına Alınmasını Talep etmekteyiz.
2-Sahiplenilmiş dostlarımız kadar sahipsiz olan dostlarımız için de gerekli yasal düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir.
3-Avrupa’da olduğu gibi, hayvanlara kanunen “hukuki statü” tanınmalı; hayvanlar “Mal” değil “Can” kabul edilmelidir.
4-Bu suçlara ilişkin şikâyet hakkı sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmelidir.
5-Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı ve bu cezalar paraya ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilmemelidir.
6-Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Buna ilişkin denetimlerin yeterliliği sağlanmalıdır.
7-Dostlarımızın barınma yemek vb. ihtiyaçları için gerekli standartlara sahip yaşam alanlarının oluşturulması gerekmektedir.
8-Hayvan hakları anlamında hayvanlara yapılan şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını ve uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.
    Yukarıda başlıca saydığımız hususlar ve bu kapsamdaki diğer tüm hususların çözümü noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğimizi, bu hususlarda sevgili dostlarımız adına hak ve adalet arayışı içinde olduğumuzu ve bizim gibi bu arayış içinde olan tüm vatandaşlarımızın da yanında ve destekçisi olacağımızı, siz değerli basın mensupları aracılığıyla duyurmaktayız.
            Hayvan Hakları Kanun Tasarısı’nın yasalaşma sürecinde olduğu bu dönemde Tokat Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak mülki ve mahalli idarelerimizin bu mirasa en güzel şekli ile sahip çıkmasını temenni ediyoruz. 
            Son olarak, Tokat Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak düzenlediğimiz bu etkinliğe sağladığınız katkı ve gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz.


 
03.07.2019 16:15:00

RESİM GALERİSİGeyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ