Logo
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 4.İl Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi.
16.11.2021 09:00:38
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 4.İl Eylem Planı Toplantısı Gerçekleştirildi. Toplantıya Baromuzu temsilen Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu üyemiz
Av. Merve BIÇAKCI katılmışlardır.
16.11.2021 09:00:38

RESİM GALERİSİ