Logo
Baro Başkanımız'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı


10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle Baro Başkanımız Av. Faruk BOSTANCI bir mesaj yayınladı. Mesajında BOSTANCI;

"İnsan hakları insanca yaşamanın teminatıdır. İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Günümüzde, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrım yapmadan herkese uygulanması çağdaş devlet ve medeni toplum olmanın temel göstergesi haline gelmiştir.

Bir ülkede yaşanan insan hakları ihlali sadece o ülkenin iç sorunu olmaktan çıkıp tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmektedir.Birleşmiş Milletler Teşkilatınca 10 Aralık 1948’te kabul edilen ve insan haklarının Anayasası sayılan “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile tüm dünyada insan hakları güvence altında alınmış ve insan haklarının ihlallerine yönelik olarak uluslar arası mekanizmalar devreye konulmuştur.
Her demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Özellikle son yıllarda, ülkemizde insan hak ve özgürlüklerin korunması ve bu hakların teminat altına alınması için yasal düzenlemelere ve bu düzenlemelerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir.Çağdaş dünyanın bir üyesi olarak, ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan insan haklarına saygı, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez niteliklerindendir.

İnsana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi, insan haklarına saygılı olmakla ve hak ve hürriyetlerin kullanılmasında karşılıklı saygı ve hoşgörüyü göstermekle mümkündür.
Bu duygu ve düşüncelerle Tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, insan haklarının anayasası olarak da tanımlanan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulünün 62. yıldönümününde tüm insanlığın, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerden istifade edebildiği ve her alanda insan haklarının öncelikli olarak kabul gördüğü bir gelecek temennisiyle tüm insanlarımızın “Dünya İnsan Hakları” gününü kutluyor, mutlu bir gelecek ve insan onuruna yakışır bir ömür geçirmesini temenni ediyorum." dedi.
12.10.2011 21:58:00

RESİM GALERİSİ