Logo
İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı.
25.05.2023 tarihinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 

kurulan Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) işleyişi hakkında biligilendirme ve hizmet sunumu sırasındaki rol paylaşımını belirleyip koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan toplantıya

Baromuzu temsilen Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Büşra ÇORMAN katılım sağlamışlardır.
 
25.05.2023 14:18:57

RESİM GALERİSİ