Logo
TBB Başkanlığının 2023/11 Sayılı " Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı " Hakkındaki Duyurusu

                                                                                                                                                                                Ankara, 27.01.2023
 

BARO BAŞKANLIĞI

………………………
 

                                                                                                                        DUYURU NO:2023/11

 

Konu   : Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı Hakkında.

 

27.01.2023 günlü 32086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 25.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                Avukat R.Erinç SAĞKAN
                                                                                                                                Türkiye Barolar Birliği

Ek :

Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı

03.02.2023 10:36:51