Logo
2022 Yılı Staj Eğitim Programı
Tarih Ve Yer                    Saat Konu
1   13:00-18:00 Stajyer Avukatlar İle Staj Eğitim Komisyonu Üyeleri Tanışma -Stajyer Avukatların Hak ve Yükümlülükleri -Staj Eğitim Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme
2   13:00-18:00 Avukatlık Mesleği Tarihsel Gelişimi -Avukatlık Mesleğinin Mahiyeti ve Amacı - Mesleğe Kabul Şartları ve Engelleri - Avukatlık Meslek Kuralları(1)
3   13:00-18:00 Avukatlıkta İletişim Eğitimi
4   13:00-18:00 Avukatların Hak ve Yetkileri -Avukatın Disiplin Sorumluluğu -Avukatın Cezai Sorumluluğu -Disiplin İşlem ve Cezalarına İlişkinUygulama Örn.
5   13:00-18:00 Avukatlıkta Hukuki Belgelerin Düzenlenmesi -Avukatlık Sözleşmesi -Avukatlık Büro Yönetim ve Çalışma Şekilleri-Düzeni
6   13:00-18:00 Ceza Usul Hukuku(1) -
7   13:00-18:00 HMK Uygulamaları, Avukatın Rolü (1) -Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması -Harç ve Yargılama Giderleri -Delil Bildirme,İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yas.
8   13.00-18.00 HMK Uygulamaları, Avukatın Rolü (2) -Görev-Yetki-İlk İtirazlar, Kanun Yolları
9   13:00-18:00 İYUK Uygulamaları
10   13:00-18:00 Ceza Usul Hukuku(2) -
11   13:00-18:00 İcra / İflas Uygulamarında Avukatın Rolü
12   13:00-18:00 BORÇLAR HUKUKUNDA AVUKATLIK UYGULAMALARI - Tazminat Hukuku
13   13:00-18:00 AİLE HUKUK UYGULAMALARI VE AVUKATIN ROLÜ - Genel Hükümler
14   13:00-18:00 GAYRİMENKUL HUKUKU UYGULAMALARI - Kamulaştırma
15   13:00-18:00 BORÇLAR HUKUKUNDA AVUKATLIK UYGULAMALARI - Kiralama, Tahliye Davaları
16   13:00-18:00 AİLE HUKUK UYGULAMALARI VE AVUKATIN ROLÜ - Mal Rejimi
17   13:00-18:00 AVUKATLIK MESLEK KURALLARI (2)
18   13:00-18:00 ALTERNATİK UYUŞMAZLIKLARLA ÇÖZÜM YOLLARI - Tahkim - Arabuluculuk - Uzlaşma
19   13:00-18:00 ADLİ YARDIM VE CMK UYGULAMALARI, AVUKATLIK PRATİĞİ
20   13:00-18:00 İŞ HUKUKU VE PRATİK HESAPLAMALAR, AVUKATLIK PRATİĞİ
21   13:00-18:00 MİRAS HUKUKU VE PRATİKLERİ
22   13:00-18:00 KURGUSAL DURUŞMA
23   13:00-18:00 AYM , A.İ.H.M. UYGULAMALARINA YÖNELİK PRATİKLER
24   13:00-18:00 STAJ DÖNEMİ SONU DEĞERLENDİRME VE SOSYAL FAALİYET