Logo
Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • 1- SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı Dökümü
  • 2- Adli sicil kaydı
  • 3- Dilekçe (stajının bittiğine ve ruhsat isteminde bulunmasına dair)
  • 4- 4 Adet fotoğraf (6x9) Biyometrik (Bay Avukatlar için Cüppeli ve Kravatlı) Bayanlar için (Cüppeli)
  • 5- Sağlık Raporu"Bedenen ve Ruhen Avukatlık yapmaya engel bir hali yoktur" ibaresinin yazılması gerekmektedir.
  • Başvurucu yukarıdaki belgelere avukat yanı ikinci üç aylık raporuda dahil ederek, Baro kalemine başvurduktan sonra , kalemden aldığı yazı ile Halkbankasına 300 TL TBB. Ruhsat harcı ve  Vergi Dairesine 9.163.60 TL  Avukatlık Ruhsat Harcı ile 884.70 TL Avukatlık Ruhsat Harcı damga vergisi ödeyerek aldıkları dekontları baro kalemine sunarak , Ruhsat başvurusu dilekçesi ile süreci tamamlar.( Not: Yukarıdaki Harç rakamları her yıl güncellenmektedir.)