Logo
Staja Başlangıç Belgeleri
STAJYERLERDEN İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru dilekçesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Diploma( Noter Tastikli ya da Okul Tastikli) yoksa E-devletten Mezun Belgesi
4- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müd.)
5- İkametgah belgesi
6- Sabıka kaydı
7- Sağlık raporu (bedenen ve ruhen avukatlık stajı yapmasında engel hali bulunmamaktadır.İbaresi bulgular kısmına yazılması gerekmektedir.) 
8- 4 adet vesikalık fotoğraf
9- Klasör
10- SSK-Bağkur- Emekli sandığı çalışıp çalışmadığına dair belge şayet daha önceden çalışmışsa hizmet dökümü
 11- Klasör Bay Stajyerler için siyah dar klasör,Bayan Stajyerler için sarı dar klasör.

NOT: Rapor, Muvafakatname,Tanıtma belgesi, Beyanname ayrı ayrı 1'er adet düzenlenecek.  
 

STAJA BAŞLAMA  DİLEKÇESİ TIKLAYINIZ.

RAPOR TIKLAYINIZ 

MUVAFAKATNAME  TIKLAYINIZ

TANITMA YAZISI  TIKLAYINIZ

BEYANNAME 1 ve 2  TIKLAYINIZ