Logo
CMK Düzenlemesine İlişkin Bilgiler
Avukatlarımızın Cmk düzenlerken,dosya oluştururken bulunduracağı evraklar 4 ana başlıkta toplanmaktadır.

1--Cmk Geri Almaya Yönelik Bilgi Formu
2-Zabıt(İfade veya Duruşma Zabtı)
3-Görevlendirme Yazısı
4-Makbuz

Zabıt:Müdafiiliğe karar verilen tarihli duruşma zabtı veya ifade tutanağı,Baro kalemine teslim edilirken sayfa adedi çok olması halinde,ilk ve son sayfalarının sunulması yeterlidir.

Cmk Geri Almaya Yönelik Bilgi Formu(Ücret Talep Formu):Baro kaleminden ve Ocas Sistemi üzerinden temin edilebilir.

Görevlendirme Yazısı:Ocas Sistemi üzerinden temin edilir.

Makbuz:Cmk Ücret tarifeleri her yıl 1 Ocak tarihi itibari ile değişmekte olup,Kovuşturma evrakları için müdafiiliğe karar verilen tarihteki (ilk celse tarihi)ücretin kesileceği bilgilerinize sunulur.

Örnek Cmk evrakları aşağıda sunulmaktadır.

1-Görevlendirme Yazısı2-Cmk Geri Almaya Yönelik Bilgi Formu(Ücret Talep Formu)

3- İfade Zabtı

4-Makbuz


Makbuzlar sistemden çıkarıldıktan sonra her örnek ve fotokopisine " E-Fatura Sistemine Kayıtlıdır" yazılarak ,isim,soyisim yazıldıktan sonra  imza atılması gerekmektedir.
Kovuşturmalar da duruşma tutanaklarının her sayfası avukat tarafından " E imzalıdır " yazılarak isim, soyisim yazıldıktan sonra imza atılması gerekmektedir.

Karakollarda  girilen ifadeler ile ilgili Savcılık İdari işler birimi suç numaraları üzerinden bütçeleştirme yapamadığından,her dosyanın hazırlık kaleminden soruşturma numarası alınıp sunulması gerekmektedir. Suça Sürüklenen Çocuk- Sanık - Mağdur 18 Yaşından küçük olan her durumda ( Soruşturma -Kovuşturma) Kdv % 10 kesilecektir. Fetö Soruşturma Dosyalarının Sunulacağı durumlar da Baro Kaleminden Gizlilik formu temin edilmelidir.Yukarıda belirtilen 4 evrak tek bir görevi oluşturmaktadır.Bütün görevler dosyaya konulduktan sonra, aşağıda sunulan Cmk Üst Liste eksiksiz doldurulup, belirli bir gün şartı gözetilmeksizin baro kalemine sunulmaktadır.Talimat ifadeleri ise dosyadan hariç olarak Baro kalemine verilip,Tediye Yazısı hazırlandıktan sonra hangi Cumhuriyet Başsavcılığının Talimatı ise,oraya avukat tarafından gönderilerek ücret talebinde bulunulur. Cmk ücret tarifesinde 6900 TL ve üzerinde olan tutarların 5/10 oranında tevkifatlı olarak kesilmesi gerekmetedir.

Talimat Üst Yazı indirmek için TIKLAYINIZ
Cmk Üst Liste indirmek için TIKLAYINIZ. (2024 version 9)
Talimatlar için
Tediye Fişi için TIKLAYINIZ. (2022)
Fetö - Gizlilik Formu
için       TIKLAYINIZ